Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com


ÚVODSen o sebestačnosti a návrat k tradičným hodnotám nie je len nový trend, ale stáva sa súčasťou nášho života a domácnosti. Prírodný a ekologický materiál, aj keď zdanlivo krehký a zraniteľný je H L I N A. Tisícročia však svedčia o opaku. Správne postavená murovaná pec pri použití hliny má prakticky neobmedzenú životnosť, výborné tepelno-akumulačné vlastnosti a nezanedbateľný zdravotný efekt pre človeka. Variabilita tvarov, farieb a umiestnenie v priestore Vám umožňuje slobodne rozvinúť svoju fantáziu a tak si vytvoriť teplú atmosféru Vášho domova. Pomôžeme Vám s realizáciou Vašej predstavy a postavíme Vám Vašu pec.


© 2012-2016 Hugo


Som členom Slovenského cechu kachliarov a krbárov