Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com


KRBYOtvorené ponúkajúce najmä atmosféru a osadené vložkami, kde sa dá hovoriť o vykurovacích telesách, aj keď s nižšou účinnosťou. Môžme ich rozdeliť podľa obostavby na teplovzdušné, akumulačné. Krbové vložky sú najčastejšie aj súčasťou hypokaustov - teplo sálavé obostavby. Ich teplo sa dá využiť na vykurovanie poschodí.

Krb Farma
Kuzma - Gajdoš - Gajdošová
Krb
Kuzma
Krb
Kuzma
Krb / Hypocaust
Kuzma - Gajdoš
Krb Farma CZ
Kuzma - Gajdoš
Krb Farma
Kuzma
Krb
Kuzma
Krb
Kuzma
Krb + Chlebová pec + Šporák
Kuzma
Otvorené ohnisko Farma
Kuzma

© 2012-2016 Hugo


Som členom Slovenského cechu kachliarov a krbárov