Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com


PECEMurované vykurovacie akumulačné telesá sú optimálnym riešením, vďaka svojej účinnosti a spôsobu uvoľňovania naakumulovaného tepla. Dobou sálania, svojim tvarom, povrchovou úpravou ponúkajú veľké množstvo variant, z ktorých si každý dokáže nájsť tú, svojmu srdcu blízku. Samostatnou kapitolou je ťažká f í n s k a pec, ktorá je ideálna do drevodomov alebo energeticky pasívnych domov.

Kachľová pec
Kuzma - Gajdoš - Gajdošová
Murovaná pec
Kuzma
Keramická pec na chlieb
Kuzma
Murovaná pec
Kuzma - Gajdoš - Gajdošová
Murovaná pec
Kuzma - Gajdoš - Gajdošová
Murovaná pec
Kuzma - Gajdoš - Gajdošová
Murovaná pec
Kuzma - Gajdoš - Gajdošová
Murovaná pec
Kuzma
Murovaná pec
Gajdoš, Gajdošová

© 2012-2016 Hugo


Som členom Slovenského cechu kachliarov a krbárov