Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com


REKONŠTRUKCIEMurované pece, kde je spojovacím materiálom hlina ponúkajú možnosť znovu postavenia po vyhorení ohniska. Najčastejšie sa rekonštruujú kachľové pece a tak si môžete znovu postaviť staršie pece, ktoré ste si kúpili alebo Vás k nim viažu osobné väzby z minulosti.

Rekonštrukcia
Kuzma
Rekonštrukcia
Kuzma
Rekonštrukcia
Kuzma
Rekonštrukcia
Kuzma
Rekonštrukcia
Kuzma
Rekonštrukcia
Kuzma
Rekonštrukcia
Kuzma

© 2012-2016 Hugo


Som členom Slovenského cechu kachliarov a krbárov