Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com


ŠPORÁKYSú ďalšou z variant vykurovania a varenia. V dnešnej uponáhľanej dobe po nich siaha stále väčšie množstvo ľudí a nielen na vidiecke chalupy. Niekedy zaznávané, dnes zažívajúce renesanciu. Častým doplnkom šporákov sú chlebové pece.

Šporák Farma
Kuzma
Šporák Farma
Kuzma - Gajdoš
Šporák
Kuzma - Gajdoš - Gajdošová
Šporák
Kuzma - Gajdoš - Gajdošová
Šporák
Kuzma
Šporák
Kuzma
Šporák Farma CZ
Kuzma
Šporák Farma (+pec na chlieb)
Kuzma

© 2012-2016 Hugo


Som členom Slovenského cechu kachliarov a krbárov