Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com


FÍNSKA PECFínska pec vychádza z typu obytných stavieb a typu podnebia na európskom severe. V tunajšom studenom prostredí sa stavali domy na vidieku z dreva, ktorého bolo všade nadostač a navyše má vynikajúce izolačné vlastnosti. Domy mali nízke strechy, viacpodlažných je minimum. Z týchto podmienok vyplynuli požiadavky na vykurovacie telesá - akumulačné pece. Pece museli mať vysokú schopnosť akumulovať energiu získanú z paliva - dreva, pretože boli jedinými akumulačnými prvkami v drevenom - izolačnom dome. To viedlo k ich veľkej hmotnosti 1,5 tony a viac. Nemohli byť veľmi teplé (nad 60°C povrchové teploty), pretože by obyvatelia museli otvárať okná (drevené steny neabsorbujú teplo, len izolujú) a to by bolo na severe bohapusté plytvanie. Pece mali povrchové teploty okolo 40-50°C (veľká hrúbka stien pece) a takúto teplotu museli dokázať udržať, čo najdlhšiu dobu (veľká hmotnosť a 100% komínová klapka). 100% komínová klapka sa zatvorila po skončení horenia čím sa zamedzilo úniku tepla z pece do komína. Severské domy sú nízke a to bolo príčinou dolného zaústenia pecí (v spodnej časti komína), ich komíny mohli byť nižšie pri zachovaní dobrého ťahu komína (účinný ťah je od zaústenia pece). Tieto pece sú veľmi variabilné, svojou veľkosťou, povrchom (vnútorný plášť je žiaruvzdorný a vonkajší povrch môže byť z rôznych materiálov - skaly, hlina, tehly), môžu byť vybavené pečúcimy rúrami, chlebovými pecami. V našich podmienkach sú to ideálne vykurovacie pece do drevo domov, slamených domov, nízko energetických a pasívnych domov. Prikladací interval je 24 - 48 hodín, v závislosti od chladu. Pre tých, čo majú radi väčšie teplo sa dá prikladací interval aj skrátiť. Takáto pec bola vždy centrom domu, okolo ktorého sa točil všetok život, z tohto miesta dokázala zabezpečiť teplo, energiu a pohodu celej domácnosti. Domácnosti vybavené takouto pecou sú jedinečné svojou atmosférou a energiou - nik ich nechce opustiť, to sa týka aj návštev.

Fínska pec
Kuzma - Gajdoš
Fínska pec
Gajdoš - Kuzma
Murovaná pec - Fínska pec
Kuzma - Gajdoš
Murovaná pec - Fínska pec
Gajdoš - Kuzma

© 2012-2016 Hugo


Som členom Slovenského cechu kachliarov a krbárov